A Bakonyi Poroszkálók:

Az 1997-ben létrejött egyesületünknek két fő célja van. Egyrészt a XVI. századi végvári vitézi élet minél hitelesebb bemutatása haditornákon, hagyományőrző rendezvényeken, a török hódoltság korában a Thuri György kapitány vezette várpalotai huszárok életén keresztül  (például Berhidai Huszár Péter portyái, a bakonyi csata, Thuri György bajvívásai).

Iskolák számára tartunk „élő történelemórákat”, szintén végvári vitézi öltözetben, fegyverzettel . Nem titkolt szándékunk, hogy előadásaink révén hallgatóságunk figyelmét ráirányítsuk saját történelmünkre, s kedvet kapván az olvasáshoz olyan szerzők műveit ismerjék meg, kiknek révén feltámadhat bennük a jogos nemzeti büszkeség érzése.

Az önmagát legvitézebb népnek tartó török a XVI. században így nyilatkozik: „- csak két vitéz nép van a világon: a magyar és a török.”

További információ:

http://bakonyiporoszkalok.hu/